A nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szigorításai tárgyában a 2018. évi szolgáltatások ellátásához fűződő gazdasági érdekre és a szolgáltatásnyújtás biztonságára tekintettel szervezetünk eddig is erőteljes érdekérvényesítést folytatott.

November 22-én írásban kértünk válaszokat az Emberi Erőforrások Minisztériumától a rendelet egyes előírásainak értelmezése tekintetében.

A levél tartalmát összefoglalva, az alábbi tájékoztatást tudjuk adni érintett tagjainknak az EMMI rendelet előírásainak értelmezése és alkalmazása tekintetében:

Szervezetünk korábbi álláspontjával megegyezően a rendelet hatálya alá tartoznak a „Határtalanul” és az „Arany János Tehetséggondozó” programokkal kapcsolatos utazások is.

Az új szabályozás csak a rendelet hatályba lépését követően megkötött szerződések esetén alkalmazandó. Tehát az ez évben leszerződött, de 2018-ban megvalósuló, külföldre irányuló autóbuszos kirándulásokra nem vonatkozik a szabályozás.

A rendelet szerint megkövetelt, a gépkocsivezetőre vonatkozó orvosi igazolást bármely szakorvos kiadhatja, a gyakorlatban ez az egészségi alkalmassági vizsgálatokat végző szakorvos.