A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete aktivitásával elérte, hogy az országos találkozókon, szakmai rendezvényeken és vitafórumokon többször tárgyal kérdésekkel a jogalkotás is mélyebben foglalkozzon.

Szakmai egyeztetést tartott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hatósági Koordinációs Főosztálya a Magyar Közút és fuvarozói érdekképviseletek részvételével 2017. november 10-én. A már ismertetett 20 pontos javaslatcsomag alkotta a találkozó gerincét, amit a rendezvényen részletesen is ismertethettünk.

A 20 pontos javaslatcsomag ide kattintva letölthető.

  1. november 21-én Dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral és Tóth Andor Nándor helyettes államtitkárral folytatódott egyeztetés-sorozatunk, amelynek összefoglalásaként a TSM rendszerrel kapcsolatban kiemelhető, hogy gyors jogszabálymódosítást feltételezve a szaktárca részéről megvan a nyitottság és a szándék a TSM objektív ági türelmi időszakának 2018. június 1-ig történő további meghosszabbítására.

Továbbá szerepeljen itt néhány pont, melynek tárgyalása a 20 pontos javaslatcsomagunk tükrében továbbra is folyik:

  • zártrendszerű rakodástbérvontatástgyűjtőfuvarozást végzők részére megnyugtató lehet, hogy a szakfőosztály nyitottnak mutatkozik szakmai egyeztetések megkezdésére arra vonatkozóan, hogy a NiT Hungary-vel közösen kidolgozásra kerüljön egy olyan eljárási „sablon”, mellyel az objektív ágon automatikusan az üzembentartó részére kirótt bírság átterelhető közigazgatási ágra, ahol az eljáró hatóság már vizsgálhatja a túlsúlyért felelős (azaz a feladó, a felrakó) személyét és felelősségét is.
  • Az autóbuszok tengelyterhelés- és össztömeg-problémakörével kapcsolatosan felmerült és további vizsgálat tárgyát képezi egy tengelyenkénti 1 tonnás tolerancia bevezetése.
  • A tényleges súlyadatok és a gépjármű-nyilvántartásba bejegyzett adatok eltérései tekintetében a járművek szemle keretében történő felülvizsgálatának és a gyártó által megadott adatok határán belüli tényleges adatok nyilvántartáson történő átvezetésének a szaktárca szerint nincs elvi akadálya.
  • Szintén nincs elvi akadálya egy, a HU-GO rendszerben már sikerrel alkalmazott riasztási funkció bevezetésének, mellyel kapcsolatban a szükséges informatikai fejlesztések az általános rendszerfejlesztésen belül elvégezhetők.
  • Nyitottság van abban a tekintetben, hogy a rendkívüli időjárási körülményekből fakadó túlsúlyra vonatkozóan – az időjárási körülmények függvényében – speciális próbamérések történjenek a szükséges tapasztalatok levonása érdekében.
  • A 2017. november 16-ai egyeztetés során kialakult konszenzus alapján a 60 tonna össztömeg alatti daruk számíthatnak egyszerűsítésre és bizonyos kivételekkel a teljes közúthálózatra vonatkozó engedélyre. Hasonló megoldás körvonalazódik a 22 métert elérő, vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvények esetében is.
  • A Magyar Közút a szaktárcával együtt felülvizsgálja a túlsúlyos és túlméretes engedélyek díjtételeit, valamint az egyszerűsített engedélyezés keretében kiadható engedélyek méret- és súlyhatárait, különös tekintettel azon járművek körére, melyek az új jogszabály hatályba lépéséig rendelkeztek éves, teljes közúthálózatra szóló engedéllyel.
  • A szakmai egyeztetés során kialakult konszenzus alapján a jogszabály pontosítására sor fog kerülni az egyazon járműre kiadott túlméretes és túlsúlyos engedély esetén a kötelező tengelykiosztásra vonatkozóan, abban az esetben, ha a jármű kizárólag túlmérettel közlekedik.

Ipartestületünk természetesen a 20 kiinduló pontban rögzített elvárásokat és problémákat a jogkövető vállalkozások érdekeinek védelmében az eddigi és az ezt követő szakmai egyeztetéseken is napirenden tartja, törekedve a TSM rendszer szabályozásával és működésével kapcsolatos fuvarozói elvárások maradéktalan megvalósulására.