A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete büszkén jelentheti ki, hogy az általunk 20 pontban megfogalmazott, a TSM bevezetésére vonatkozó jogszabály-módosítási igényeket most már a jogalkotók is mélyebben vizsgálják!

A Magyar Közlöny tette nyilvánossá a 2017. december 29-i számában az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet, amely a TSM vonatkozásában több fontos módosító rendelkezést tartalmaz!

Összeszedtük, milyen változásokkal kell számolni:

– 2018. május 31-ig meghosszabbításra került az objektív és közigazgatási ágon történő szankcionálás tekintetében a tesztüzem

– A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása szerint nem kell közigazgatási bírságot kiszabni, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet szerinti, 40 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 5, vagy ennél több tengelyes járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömeg-túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

Ez utóbbi változás jelentősége, hogy a módosítás átmenetileg kiváltja a régi rendszerben alkalmazott és a Bírságrendszerben is rögzített 500 kg toleranciaküszöb visszaállítására vonatkozó igényt, mind összsúly, mint tengelyterhelés tekintetében.

A Magyar Közlöny korábbi számában szintén újabb változások jelentek meg: december 27-én jelent meg a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról szóló 56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet, ami kimondja, hogy

a kéttengelyes autóbuszok a Magyar Közút Zrt-nél elvégzett regisztrációt követően +1 tonnás kedvezményt érvényesíthetnek tengelyenként. – jelen kérésünket a 6. pontban foglaltuk össze a törvényalkotók számára. AUVR rendszerben az ömlesztett árura vonatkozó kedvezményt kell megjelölni mindaddig, amíg rendelkezésre nem áll majd a rendszerben az autóbuszra vonatkozó kedvezmény választásának lehetősége.

– A háromnál több tengellyel rendelkező tengelycsoportok esetében a hármas tengelycsoportra vonatkozó értékek – bizonyos feltételekkel – 28,5 tonnára emelkedtek. Ennek feltétele, hogy háromnál több tengely egymás mellett helyezkedjen el, és a tengelyek csoportban legyenek, azaz távolságuk 1,31-1,8 méter között helyezkedjen el. Tehát ez a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha legalább 5, 7 vagy 9 (stb.) tengely van egymás mellett (azonos távolságra).

A módosítás kimondja, hogy azon jármű esetében, amely az össztömeg tekintetében rendkívüli mértékben túlsúlyos (a túlsúly 20%-nál nagyobb, de 50%-nál kisebb),személy és áru szállítására nem alkalmas, továbbá speciális felépítménnyel rendelkezik, kérelemre éves úthálózat-hozzáférési hozzájárulás adható ki. Az eljárási díj 45.000 forint, a hozzájárulás tartalmazza a jármű adatait, valamint a járművel igénybe vehető közúthálózatot.

 

Az egyszerűsíttet eljárásban a járműszerelvények legfeljebb 22,5 méter hosszúságig válthatnak eseti engedélyt, függetlenül attól, hogy mely típusba (nyerges vontató-félpótkocsi, vagy vontató-pótkocsi járműtípus) tartoznak. A magasság tekintetében ez a mérethatár legfeljebb 4,3 méter, szélesség tekintetében pedig 3,2 méter. A kísérési feltételek nem változtak. A Magyar Közút jelenlegi informatikai rendszere még nem kezeli ezeket a mérethatárokat, így e kérelmek beadhatóak, de ezek jelenleg nem az egyszerűsített eljárásban kerülnek kiadásra.

 

14. pontban foglalt elvárásaink tekintetében a jogalkotó felülvizsgálta, egyszerűsítette a teljes közúthálózatra kiadható időszakos engedélyek rendszerét: bizonyos feltételek esetén túlméret és túlsúly esetén is kiadható teljes közúthálózatra vonatkozó engedély.

15. pont szerinti javaslatunk teljesült: a módosítás rögzíti, hogy a hozzájárulás időbeli hatálya alatt alkalmazható tengelykiosztás kizárólag a túlsúlyos járművek esetében alkalmazandó.

A túlméretdíj csak 2018. június 1-jétől kerül bevezetésre.

A módosítás definiálja az autómentő jelleggel rendelkező jármű fogalmát, mely a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, daruval, hidroplatóval, vagy emelővillával felszerelt, a felépítményének kialakításánál fogva csak jármű mentésére alkalmas gépkocsi.

 

Szervezetünk a szaktárcával együttműködésben továbbra is folytatja az érdekérvényesítést a 20 pontos javaslatcsomagban foglalt fuvarozói igények és elvárások teljes megvalósulása érdekében.

Kattintson ide a Magyar Közút által készített, a jogszabályváltozásoktól és az engedélyezési eljárásról szóló ügyfél-tájékoztatóért!