A 2018. január 1-jétől hatályos, a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szigorításai tárgyában a NiT Hungary Autóbusz Tanácsa 2017. október 26-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) részvétele mellett rendkívüli, nyílt munkabizottsági ülést tartott.

A rendeletben foglalt, előzetes szakmai egyeztetések nélkül hozott előírások rendkívül súlyos helyzet elé állítják a köznevelési intézmények részére szolgáltatásokat nyújtó hazai autóbuszos személyszállítói kört. Joggal lehet tartani attól is, hogy a szigorítások révén a köznevelési intézmények nem fogják tudni megvalósítani – esetleg már előzetesen lekötött – 2018. évi programjaikat. A nyílt ülés célja az volt, hogy megvizsgálja, milyen módon tud a hazai szolgáltatói kör úgy megfelelni a szigorításoknak, hogy a 2018 évre lekötött, vagy tervezett megbízások és szerződések teljesíthetők legyenek, és ne érje aránytalan és indokolatlan kár sem a szolgáltatói, sem a megrendelői oldalt.

Szervezetünk álláspontja az, hogy bár üdvözlendő a gyermekek autóbuszos utaztatása biztonságának növelése iránti jogalkotói szándék, és alapvetően a megrendelői oldal joga meghatározni a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos elvárásait, az új szabályozás azonban túlzott korlátozásokat állapít meg egy adott szolgáltatási területre vonatkozóan. A hatályba lépéssel tartani lehet attól, hogy a hazai személyszállítási piac nem lesz képes kielégíteni a szolgáltatási területtel kapcsolatos – jellemzően szezonálisan jelentkező – megrendelői igényeket. Ezért fontos, hogy az új szabályozás a 2018. évre már megkötött utazási szerződések teljesítését ne veszélyeztesse, a szolgáltatók számára átmeneti időszak révén biztosított legyen a felkészülés lehetősége az előírásoknak való megfelelésre, illetve a rendelkezések ne érintsék hátrányosan a haza autóbuszos személyszállítók piaci versenyképességét.

Az érintett megrendelői és szolgáltatói körnek pontos és autentikus ismeretekkel kell rendelkeznie az elvárt követelmények tekintetében. Ezért szükségesnek tartjuk a minisztérium és a szakmai érdekképviselet közötti további, soron kívüli egyeztetéseket az egyes előírásokkal kapcsolatos kérdések értelmezése tekintetében, különös figyelemmel a járművekre vonatkozó műszaki követelményekre, a gépjárművezetőkre vonatkozó egészségügyi feltételekre, illetve a szolgáltatók felelősségvállalásával kapcsolatos előírások teljesítésére.

A 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelettel kapcsolatos érdekérvényesítés további fejleményeiről folyamatosan tájékoztatni fogjuk autóbuszos tagságunkat és az érintett szolgáltatói kört.