Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottsága (TRAN) 2017. november 22-én és 23-án közmeghallgatást és szakmai „Workshop” jellegű rendezvényt szervezett a közúti fuvarozás jövőjét meghatározó „Mobilitási” jogszabálycsomagról. Az eseményen a NiT Hungary kiállt a magyar közúti fuvarozó kis- és középvállalkozások érdekei mellett.

A nyugat-európai tagállamok gyakorlatára jellemzően, elsősorban nem a fuvarozói cégek és a szakma képviselői voltak jelen, hanem érdekvédelmi- és szakszervezetek. Ezt némileg ellensúlyozandó, Deli Andor néppárti európai parlamenti képviselő ajánlására (képviselő úrral szervezetünk hosszabb időre visszanyúló, kiváló munkakapcsolatot ápol) a szakértők közé meghívták Lajkó Ferencet, a Waberer’s International cég vezérigazgatóját is, aki konkrét példák segítségével igyekezett meggyőzni a jelenlévő európai parlamenti képviselőket, hogy mindaz az adminisztratív és pénzügyi többletteher, amit a jogszabályjavaslat tartalmaz, nincs összhangban Bizottság által kitűzött célokkal.

A november 22-én megtartott bizottsági közmeghallgatás során az európai parlamenti képviselők jelenlétében felkért szakemberek mondták el véleményüket a Mobilitási Csomag egyes kiemelt jelentőségű elemeiről, hangsúlyosan a szociális kérdések és a minimálbér-rendelkezések alkalmazása, a rendszeres heti pihenőidő járműben töltésének tilalma, illetve az intelligens menetírók bevezetése témakörében.

November 23-án Deli Andor, illetve Wim Van De Camp holland és Elzbieta Lukacijewska lengyel néppárti EP-képviselők társszervezésében egy workshopra került sor, mely a Mobilitási Csomag praktikus, mindennapi hozadékára összpontosított a szakma és a közlekedési vállalkozásokvonatkozásában, középpontba helyezve a közúti árufuvarozást és autóbuszos személyszállítást végző kis- és középvállalkozások szempontjait.

Ezen az eseményen a hazai fuvarozó KKV-kat jelentős számbanképviselő szervezetünk képviselője, Krajcsovics Pál nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátor is felszólalt. 

Előadásának legfontosabb mondandója volt, hogy ideje a tisztánlátásnak: azonnali döntések kellenek a Németországgal, Franciaországgal és Ausztriával szemben indított kötelezettségszegési eljárásokban. A rendszeres pihenőidők járműben való eltöltésének tilalmát és szankcionálását meg kell, hogy előzze a szükséges közúti infrastruktúra kiépítése, illetve a jármű- és árubiztonság feltételeinek megteremtése.