Két és fél milliárd forint és a kamatok – pozitív bírósági döntés esetén ekkora összeg járhat vissza azoknak a fuvarozó cégeknek, kisvállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik Magyarországon a legnagyobb pertársaságként indítottak kártérítési pereket a kamionkartell ügyben. A vezető ügyvéd szerint első fokon a perek lezárása leghamarabb 2020-ban várható.

Jelenleg számos pertársasági és egyedi per folyik Magyarországon és Európa-szerte kamionkartell ügyben. Az uniós versenyhatósági jogkörben eljáró Európai Bizottság még 2016-ban ugyanis mintegy 3,8 milliárd eurós bírságot szabott ki a hat legnagyobb európai teherautó-gyártó cégre – MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF és Scania –, akik 1997 és 2011 között bruttó listaáraikat összehangolták és megállapodtak az emissziós technológiaváltás költségeinek áthárításában. A jogsértés következtében az érintett időszakban a járműgyártók által gyártott közép-, vagy nehézkategóriájú (6 tonna fölötti) tehergépjárművet beszerző cégek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek további feltételek teljesülése esetén kártérítési igénnyel léphetnek fel. Mivel a járművek 10-20% összeggel túlárazva kerültek értékesítésre, így a beruházók járművenként akár 10.000, – EUR kártérítésre is jogosultak lehetnek. Az ügyben azonban sikeres magánjogi igényérvényesítésről egyelőre alig tudni, így a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) tagvállalatainak felperesi közösséget szervezett. A legnagyobb magyar pertársaság együttes jogi képviseletét Prof. Dr. Varga István és ügyvédi irodájának peres csoportja látja el: több, mint ezer tehergépjármű vonatkozásában és több, mint száz károsult vállalkozás képviseletében, Magyarország 17 törvényszéke előtt indított egyidejűleg kártérítési pereket, összesen mintegy 2 és fél milliárd forint és kamatai megfizetését követelve a kartellben résztvevő tehergépjármű gyártóktól.

A felperesek az idestova több, mint egy éve folyamatban lévő perekben egyelőre csak várakoznak a pénzükre. „Sajnálatos módon a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy egy bíróság előtt, összefoglalva pereljünk ebben az ügyben. Ráadásul egyik alperes sem rendelkezik Magyarországon székhellyel, így a keresetleveleket külföldre kellett kézbesíteni, ami szintén sok időbe telt. Első körben majdnem mindegyik elsőfokú bíróság valamilyen formai hibára hivatkozva visszautasító végzést hozott. Ezeket a visszautasító végzéseket a másodfokon eljáró Ítélőtáblák a jogi érveinket követve rendre hatályon kívül helyezték, de a kezdeti visszautasító végzések ellen szükségessé vált fellebbezések így is sok időt elvittek. A perek időtartamának további meghosszabbodását eredményezte az is, hogy volt olyan bíróság, amely előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult a perben az Európai Unió Bíróságához azzal a kérdéssel, hogy van-e magyar joghatóság, azaz eljárhatnak-e ezekben a perekben egyáltalán magyar bíróságok. Ilyen esetben a luxembourgi döntés megszületéséig a peres eljárást a bíróság felfüggeszti. A mi szakmai megítélésünk szerint a magyar joghatóság fennállása nem lehetett vita tárgya és ilyen kérdést nem kellett volna feltenni az Európai Bíróságnak, ezt azonban az alperesek és egyes bíróságok másként látták. Az Európai Bíróság végül 2019. július 29-én – tárgyalás tartása nélkül és az általunk előadott jogi érveléssel teljes összhangban – meghozott ítéletében a javunkra döntött és megállapította, hogy a hazai bíróságokon követelhetnek kártérítést a magyar fuvarozók. Ennek megfelelően a nyár végéig felfüggesztett perek immár érdemben tudnak folytatódni. Úgy gondolom, hogy 2019 végén és 2020 első felében minden bíróságon le fog zárulni az úgynevezett perfelvételi szakasz. Ez azt jelenti, hogy 2020 második felétől kezdve lehet számítani érdemi elsőfokú ítéletekre.” – emeli ki a vezető ügyvéd. Ha a felperesi pertársaság bármelyik perben érdemi áttörést tud elérni, és pert tud nyerni, az valószínűleg a többi eljárásra is komoly kihatással lesz. „A gazdasági peres praxisban is kiemelten magas pertárgyértékről beszélünk, amit ha elosztunk a pertársaság tagjai között, akkor még mindig olyan összeg jön ki, ami egy vállalkozásnak a fennmaradásában és folyamatos működésének biztosításában jelentős szerepet tud játszani. Éppen ezért szeretnénk ezeken a károsult embereken és vállalkozásaikon segíteni a nekik meggyőződésünk szerint járó kártérítés megfizetésének kikényszerítésével” – teszi hozzá a pertársaság jogi képviseletét ellátó ügyvéd, Prof. Dr. Varga István.va