A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nem támogatja a közúti fuvarozó vállalkozások tachográfcsere-kötelezettségének támogatására tett érdekképviseleti javaslatot, amit a NiT Hungary és az MKFE nyújtott be.

A NiT Hungary és az MKFE június 4-én közös levélben fordult Fábián Gergely államtitkárhoz, jelezve a tagsági körük forrásigényét a hazai járművek tachográf készülékeinek cseréjére. A javaslat szerint a cserét pályázati formában, vissza nem térítendő támogatásként kívánták finanszírozni, figyelembe véve a 2024. december 31-i határidőt.

Az államtitkár június 18-án kelt válaszlevelében kifejtette, hogy a GINOP Plusz 1. prioritás forrásainak szűkössége és az operatív programban vállalt indikátorok teljesítése miatt az NGM nem látja megvalósíthatónak önálló támogatási konstrukció elindítását. Ugyanakkor a levél kiemelte, hogy a GINOP Plusz- 1.4.3-24 KKV Hitelprogram-konstrukció kapcsán a minimálisan elvárt foglalkoztatotti létszám csökkentését tervezik. Ezzel remélik, hogy több vállalkozás is képes lesz kisebb projekteket összeállítani és élni a hitelprogram adta lehetőséggel.

Az NGM 2025-ben tervezi egy új, kis összegű vissza nem térítendő támogatást biztosító konstrukció meghirdetését, mely elsősorban a hátrányosabb helyzetű régiókban, mint például a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban lesz elérhető. Ezen konstrukció keretében lehetőség nyílhat az érdekképviseleti javaslatban említett fejlesztések megvalósítására is.

A fuvarozó vállalkozások számára a tachográfcsere kötelezettsége komoly anyagi terhet jelenthet, és a támogatás hiánya nehéz helyzetbe hozhatja őket. A szakmai szervezetek továbbra is keresik a megoldásokat, hogy enyhítsenek a vállalkozásokra nehezedő pénzügyi nyomáson.